W poniższym zestawieniu znajdą Państwo informacje o nowościach w naszym oprogramowaniu oraz usługach. Jeżeli chcą Państwo pobrać aktualizację programu, prosimy wejść do działu Oprogramowanie i tam kliknąć odsyłacz POBIERZ PLIKI. Przypominamy, że niektóre aktualizacje są odpłatne - o czym zawsze piszemy w poniższych informacjach. Nałożenie takiej odpłatnej aktualizacji na posiadany program sprawi, że zacznie on działać jako wersja DEMO - do prawidłowej pracy konieczne będzie wówczas zarejestrowanie u nas programu i uiszczenie opłaty aktualizacyjnej!

Informacje o nowościach i zmianach Data
DELTA Rozliczenia Roczne 2023
aktualna wersja: 5.05 z dnia 17.06.2024


Koszt aktualizacji to 440 zł NETTO (541,20 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
01.01.2024
DELTA Rozliczenia Roczne 2022
aktualna wersja: 4.13 z dnia 04.04.2023


Koszt aktualizacji to 420 zł NETTO (516,60 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
09.01.2023
DELTA Rozliczenia Roczne 2021
aktualna wersja: 3.15 z dnia 10.04.2022


Koszt aktualizacji to 350 zł NETTO (430,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
09.01.2022
DELTA Rozliczenia Roczne 2020
aktualna wersja: 2.15 z dnia 29.04.2021


Koszt aktualizacji to 250 zł NETTO (307,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
18.01.2021
DELTA Rozliczenia Roczne 2019
aktualna wersja: 1.10 z dnia 25.02.2020


Koszt aktualizacji to 200 zł NETTO (246 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
13.01.2020
DELTA Rozliczenia Roczne 2018
aktualna wersja: 9.12 z dnia 09.05.2019


Koszt aktualizacji to 150 zł NETTO (184,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
07.01.2019
DELTA Rozliczenia Roczne 2017
aktualna wersja: 8.05 z dnia 27.03.2018


Koszt aktualizacji to 150 zł NETTO (184,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
03.01.2018
Formularze 4.00 - Druki pracownicze, zgłoszeniowe.


Koszt aktualizacji to 60 zł NETTO (73,80 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
23.01.2017
DELTA Rozliczenia Roczne 2016
aktualna wersja: 7.00 z dnia 01.01.2017


Koszt aktualizacji to 150 zł NETTO (184,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
01.01.2017
DELTA Rozliczenia Roczne 2015
aktualna wersja: 6.04 z dnia 17.01.2016


Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (153,75 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
02.01.2016
DELTA Rozliczenia Roczne 2014
aktualna wersja: 5.09 z dnia 05.03.2015


Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (153,75 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
30.12.2014
DELTA Rozliczenia Roczne 2013 *** HISTORIA ZMIAN*** ( kliknij tu, aby zobaczyć historię zmian )Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (153,75 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
01.01.2014
DELTA Rozliczenia Roczne 2012 *** HISTORIA ZMIAN*** ( kliknij tu, aby zobaczyć historię zmian )Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (153,75 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
01.01.2013
Program FR400 wersja 3.00.03b

Wersja dostosowana do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Aktualizacja bezpłatna dla posiadaczy wersji 3.00.xx.
01.01.2013
DELTA Rozliczenia Roczne 2011 *** HISTORIA ZMIAN*** ( kliknij tu, aby zobaczyć historię zmian )Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (153,75 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
01.01.2012
DELTA Rozliczenia Roczne 2010 *** HISTORIA ZMIAN*** ( kliknij tu, aby zobaczyć historię zmian )Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (153,75 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
10.01.2011
Program Fr400 wersja 3.00

Koszt aktualizacji to 100 zł NETTO - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 25 % wartości wyjściowej dla KAŻDEGO stanowiska, na którym pracuje program.
20.12.2010
DELTA Rozliczenia Roczne 2009 *** HISTORIA ZMIAN*** ( kliknuj tu, aby zobaczyć historię zmian )Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (152,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
08.01.2010
Formularze 3.24 - ROZLICZENIA PODATKOWE za 2008r.Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (152,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
06.01.2009
Program handlowy FR400 - aktualizacja do wersji 2.00.15

Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji poprzednich:
 • zmiana formatu przesyłania danych do KPR_BC (KP880 - rok 2008)
 • dodano 'BEZPIECZNIKI' w procesie przesyłania danych do KPR_BC (sprawdzanie czy nie eksportujemy do zamkniętego okresu lub do okresu, kiedy firma nie istniała)
 • możliwość wyboru decydującej daty księgowania sprzedaży przy eksporcie danych do KPR_BC(data dokumentu lub data sprzedaży)
 • przy funkcji hurtowego drukowania dokumentów (od numeru od numeru) ustawiono możliwość drukowania od razu zestawów ORYGINAL+KOPIA
 • na DUPLIKATACH dokumentów sprzedaży jest możliwość dopisania daty jego wystawienia (na wydrukach nowy numer pola 80)
 • przy dokumentach międzymagazynowych WZ,MM, itd. zastosowano opcje ENTER POBIERA TOWAR przy sprzedaży
 • wyszukiwanie towaru wg PKWIU w magazynie
 • problemy z zaokrąglaniem - w niektórych bardzo sporadycznych przypadkach zdarzało się, że program zaokrąglał od piątki w dół - naprawiono; efektem tak działającego zaokrąglania były róznice w kwotach na dokumentach rzędu 0.01 zł
 • zmiany w zestawieniach łącznych sprzedaży wg asortymentu;(BC)
  dodanie znaku * do klucza grupowania spowoduje pogrupowanie wg zadanego klucza, a nie jak dotychczas wg towarów, które spełniają klucz; np. zadanie klucza SER* spowoduje zestawienie łączne SERa maści wszelakiej, a nie jak dotychczas łączne zostawienie SERa1, SERa2 i SERa3
 • kilka zmian w silniku wydruków graficznych (WINPRN / FRePRN)
 • możliwość jednoczesnej obsługi do dwóch kas fiskalnych TANGO z możliwością zadania długości nazwy towaru, która ma być przesyłana
 • próba wydruku polskich znaków dla wersji CP-852 na drukarkach fiskalnych POSNET - czy się udało - czas pokaże
 • (tech) rozszerzenie długości pola NAZWA ZBIORU w dialogu wyboru drukarki z 23 znaków do 100
 • (tech) dodano pole PKWIU(SWW) w pozycji towarowej zakupu jako dodatkowy identyfikator determinujący o wrzuceniu nowego stanu w kartę towarową;w przypadku, gdy w magazynie było po kilka kart o tej samej nazwie i brak indeksów, program wrzucał na ilość na stan pierwszego towaru jaki napotkał w czasie przeszukiwania magazynu
 • (tech) próba pozbycia się Błędu Bajtu kontrolnego nawet bez parametru /NORESET; usunięto z rozkazu resetującego komendę CAN
21.04.2008
Formularze 3.23 - ROZLICZENIA PODATKOWE za 2007r. *** HISTORIA ZMIAN*** ( kliknuj tu, aby zobaczyć historię zmian )

Nasza firma dołożyła wszelkich starań, aby program spełniał bezbłędnie powierzone mu zadanie. Jednak licho nie śpi. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu programu prosimy o kontakt i liczymy na wyrozumiałość.

Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (152,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
07.01.2008
Formularze 3.21a / a - ROZLICZENIA ZA 2006 ROK

Jest to pierwsza w tym roku wersja programu do zeznań podatkowych.
Zalecam czujność - bo jak zwykle program przygotowywano w pośpiechu.

O wszelkich uwagach, zastrzeżeniach i propozycjach najchętniej poczytam w e-mailu.

Koszt aktualizacji to 125 zł NETTO (152,50 zł BRUTTO) - dla instalacji JEDNOSTANOWISKOWEJ.
W przypadku użytkowania programu na więcej niż jednym stanowisku - do kosztów aktualizacji doliczamy 50 % wartości wyjściowej.
04.01.2007
Formularze 3.20a / a - aktualizacja

Zmiany i poprawki w stosunku do wersji 3.20a :
 • nowe wzory deklaracji: NIP-5(4), NIP-B(4), NIP-C(4), NIP-D(4)
 • uzupełniono brakujące pełne wydruki dla deklaracji: VAT-R(7), VAT-R/UE(1), VAT-Z(4)
12.06.2006
Formularze 3.20a - aktualizacja ODPŁATNA

Zmiany i poprawki w stosunku do wersji 3.19a /c:
 • nowe wzory deklaracji NIP-1(4), NIP-2(4), NIP-2/A(4), NIP-3(4)
 • możliwość wypełniania i drukowania wniosków VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A i VZM-1/B
 • nowy formularz wydruku umowy o pracę
06.06.2006
Formularze 3.19a /d - aktualizacja

Zmiany i poprawki w stosunku do wersji 3.19a /c:
 • PIT-36 - poprawiono algorytm wyliczania podatku z pola 163; w przypadku wystąpienia dochodów osiągniętych za granicą (pola 160 i 161), podatek liczył się niewłaściwie
 • PIT-B - w przypadku trzech wspólników spółki o równych udziałach przyjęto, że udział każdego z nich wynosi (100 / 3)%, a nie jak dotychczas 33,33%
25.01.2006
Formularze 3.19a /c - aktualizacja

Zmiany poprawki w stosunku do wersji 3.19a /b:
 • PIT-37 - poprawiono skrypt wyliczania podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • PIT-B - import PIT-5L z KPR w niektórych przypadkach nie działał
19.01.2006
Formularze 3.19a/b - aktualizacja

Aktualizację programu można wykonać na dwa sposoby:
 • poprzez pobranie program Formularze 3.19 (dla użytkowników, którzy nie pobrali jeszcze wersji 3.19/a)
 • lub pobranie pakietu poprawek do programu (dla tych, którzy już zainstalowali sobie wersję 3.19/a)
Zaletą sposobu drugiego jest wielkość instalatora pakietu poprawek i wynosi około 1.2MB, podczas gdy w przypadku całego instalatora programu (nie mylić z wersją PEŁNĄ formularze_full) wielkość ta oscyluje wokół 4.5MB

W bieżącej wersji 3.19a/b pojawiły się następujące poprawki i zmiany:
 • PIT-B - przy wypełnianiu deklaracji w polu 2 (rok podatkowy) wpisywało się '2004' i nie dało się tego zmienić
 • PIT-28 - przy imporcie z PIT/O, w pola 64 i 98 (odliczenia z PIT/O) wstawiały się niewłaściwe kwoty
 • PIT-40 - przy imporcie z KPR_2005 nie pobierał się NIP pracownika, ale tylko w przypadku, jeżeli w KPR był wpisany bez kresesk
 • PIT-36 - przy imporcie z KPR program nie zwracał uwagi na to czy pobiera dane dla wybranego właściciela z deklaracji PIT-5 czy PIT-5L. Zdarzały się przypadki, że w kartotece KPR występują PIT-5 i PIT-5L jednocześnie dla tego samego podatnika, tzn. jedna deklaracja prawdziwa, a druga dla porównania (jak się bardziej opłaca). Dodano zatem "bezpiecznik" sprawdzający, czy podatnik rozlicza się na podstawie PIT-5 czy PIT-5L
 • PIT-36L - analogicznie jak w PIT-36 powyżej
W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi skomplikowanego sposobu numeracji wersji, wyjaśniam raz jeszcze:
 • numer 3.19 jest numerem głównym (rocznym) wersji , tzn. w zeznaniach za rok 2004 był to numer 3.18, wcześniej: 3.17
 • literka 'a' bezpośrednio za numerem głównym mówi o tym, że mamy kolejną wersję modułu głównego programu Formularze (czyli Druki.exe)
 • za ukośnikiem ('/') mamy wersję zestawu skryptów programu (obliczenia,importy,wydruki)
14.01.2006
Formularze 3.19/a - zeznania podatkowe za rok 2005

Jest mi niezmiernie miło, że nareszcie mogę zakomunikować o zakończeniu prac nad aktualizacją programu do wspomagania wypełniania rocznych zeznań podatkowych. Zmian tym razem wprawdzie było niewiele (w stosunku do roku ubiegłego), jednak na brak pracy nie narzekałem. W tym roku, poza drukami które już były, umieściłem w programie zeznanie PIT-38, którego zabrakło w roku ubiegłym oraz załącznik PIT/X.
Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś uwagi, zapytania, propozycje czy przemyślenia dotyczące programu Formularze 3.19, proszę kierować je na adres e-mail: poczta@delta.gdynia.pl


Program można pobrać w STREFIE ZRZUTU z trzech dostępnych serwerów - dwa dodatkowe dzięki uprzejmości firmy BC Bogdan Chudzikiewicz.

UWAGA! Jest to pierwsza wersja programu 3.19x w tym roku. Dołożyłem wszelkich starań, żeby program bezbłędnie spełniał powierzone mu zadania, jednak może zdarzyć się sytuacja, w której okaże się, że w którymś miejscu się pomyliłem. W takim wypadku proszę mnie o tym poinformować, najchętniej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: poczta@delta.gdynia.pl lub telefonicznie, a najszybciej jak to jest możliwe postaram się usterkę naprawić i zamieścić na stronie odpowiednią aktualizację.
11.01.2006
Formularze 3.18b/a -poprawki

UWAGA! Zmiana sposobu numerowania wersji programu Formularze. Poprzednio do identyfikacji potrzebowaliśmy następujących parametrów:
 • numeru właściwego, np. 3.18
 • daty pojawienia się w internecie
Taki sposób numerowania wersji okazał się w praktyce niewygodny. Od tej będzie stosowana numeracja następująca:
 • identyfikator kompilacji pliku druki.exe, np. 3.18b
 • identyfikator dodatkowy, mówiący o wersji pozostałych składników pakietu, tj. skryptów obliczeniowych, importerów, skryptów wydruku, itd.
W bieżącej wersji 3.18b/a pojawiły się następujące zmiany:
 • uzupełniono wydruki PIT-28, PIT-36, PIT-37 o brakujące pozycje (nie drukowały się wszystkie dane małżonka na ostatniej stronie deklaracji)
 • w PIT-36 nie wyliczała się kwota w poz.176 (ulgi mieszkaniowe do rozliczenia w latach następnych)
 • w PIT-36 dorobiono import danych z ubiegłorocznej deklaracji PIT-37, dla PIT-37 - analogicznie
 • w PIT-28 poz.103 była nieaktywna - naprawiono (kwota 1% zmniejszenia z tytułu wypłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego)
 • w PIT-36L i PIT-B poprawiono importer danych z KPR_BC (z roku 2004)
10.02.2005
Formularze 3.18 - rozliczenia za 2004 rok

10.01.2005
Formularze - dowody wewnętrzne

 • Rozszerzono ilość pozycji do 20
 • Dodano możliwość pobierania danych z innego dowodu
09.08.2004
"Unijne" zmiany w FR400

W związku ze zmianami dotyczącymi zwłaszcza transakcji wewnątrzwspólnotowych, w programie FR400 pojawiły się stosowne modyfikacje. Dodano przede wszystkim dokumenty:
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru
 • Faktura wewnętrzna
Ponieważ zmiany te wymagały modyfikacji danych, program został zaopatrzony w automat rozpoznający pliki danych w starej wersji. Pliki te będą automatycznie konwertowane podczas wejścia do stosownego zbioru. Dotyczy to zarówno danych kontrahentów, towarów jak i dotychczasowych dokumnetów. Jednakże, aby aktywować automat konwersji danych, konieczne jest uruchomienie go w konfiguracji programu (SYSTEM -> KONFIGURACJA PROGRAMU -> MECHANIZM KONWERSJI).
Na chwilę obecną program zmodyfikowano przede wszystkim z myślą o transakcjach międzynarodowych. Stąd wersja FR400_UE zastąpi dotychczasową wersję FR400_EXP (eksportową).
Ponieważ temat transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz zmian przepisów po 1 maja podlega jeszcze pewnym dyskusjom, możliwe jest uzupełnianie (poprawianie) modyfikacji w programie.
Aktualizacja ta jest odpłatna. Ceny aktualizacji oraz nowych programów można odnaleźć w cenniku.
UWAGA!!! Przed wykonaniem aktualizacji konieczne jest skopiowanie katalogu z bieżącą wersją programu.

Kliknij tu aby pobrać program w wersji językowej CP852
Kliknij tu aby pobrać program w wersji językowej Mazovia


07.07.2004
Nowe formualrze VAT

Pojawiły się
 • VAT-R(7)
 • VAT-R/UE(1)
 • VAT-21(1)
 • VAT-Z(1)
Nowe druki załączyliśmy do Formularzy. Numer wersji programu nie został zmieniony. Wymienione druki nie posiadają możliwości wydruku pełnego.

Kliknij tu aby pobrać program


19.04.2004
Druki zgłoszeniowe

Od pewnego czasu dostępna jest na stronie jest wersja programu Formularze z aktualnymi drukami zgłoszeniowymi. Obok niewielkich poprawek dotyczących ustawienia wydruków wdrukowywanych, dodano brakujące wydruki w wersji pełnej.
Poprzednia aktualizacja miała miejsce 04.03.2004 r.

Dzisiaj umieszczona została poprawka dotycząca PIT-36 - nie było możliwości zaznaczenia pola korekta.
25.03.2004
FORMULARZE 17a

Poprawiono:
 • Import zaliczki na podatek dochodowy z PIT-11 programu KPR do PIT-36, PIT-37 i PIT-40
 • Import z KPR do PIT-28, 28A, 28B
 • zaokrąglenia w PIT-D i O
Dodano:
 • możliwość uwzględnienia kwoty odliczenia z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. PIT-D, sekcja D
Kliknij tu aby pobrać program28.01.2004
FORMULARZE poprawki

Znalezione i zasłyszane błędy - poprawione:
 • odliczenie w polu 95 - PIT-D
 • wydruk deklaracji PIT-36 - pole 202
UWAGA! Numer wersji nie został zmieniony. Aktualne wersje druków zgłoszeniowych zostaną dołączone po 25.01

21.01.2004
FORMULARZE - wersja poprawiona - 3.17x

W stosunku do wersji 3.16x poprawiono:
 • zaokrąglenia w deklracji PIT-28
 • wydruk deklaracji PIT-36
 • wydruk i obliczenia w deklaracji PIT-0
 • import danych z deklaracji PIT-11 programu KPR_2003
 • import danych pomiędzy dokumentami
 • wydruk i jedno zaokrąglenie (pole 102) PIT-28
 • obliczenia na 4 stronie PIT-36
14.01.2004
PITy 2003

FORMULARZE - wersja nr 3.16x - testowa

Można pobrać roboczą aktualizację programu Formularze, która zawiera druki zeznań za rok 2003.
Każdą z deklaracji można wdrukować w oryginalny formularz jak i wydrukować na czystej kartce. Program umożliwia pobieranie danych z PITów ubiegłorocznych oraz z programu KPR_BC wersja kp840.
UWAGA! Program nie jest jeszcze wersją finalną. Brakuje w nim m.in. importu kwot z deklaracji PIT-11 w KPR_BC.
Program został kilkakrotnie przetestowany, jednakże w przypadku zauważenia błędów, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez e-mail.


07.01.2004
Noworczne aktualizacje

FORMULARZE - wersja nr 3.16 zostanie opublikowana 07.01.2004

Nowa wersja programu będzie zawierała druki do rozliczeń rocznych za rok 2003, w tym również druki ryczałtowe (PIT-28)
Jak co roku program w wersji DEMO będzie można pobrać ze strony internetowej. W celu uruchomienia programu w pełnej wersji konieczne będzie zakupienie klucza rejestracyjnego.
Przed przystąpieniem do aktualizacji programu KONIECZNE jest wykonanie kopii zapasowej folderu z dotychczasową wersją.
Aby otrzymać klucz elektronicznie (poprzez e-mail) konieczne będzie wysłanie, również elektronicznie, zamówienia na program wraz z dowodem przedpłaty.
Koszt aktualizacji dla stałych użytkowników jak i zakupu programu dla nowych, nie zmieni się w stosunku do ubiegłego roku.

05.01.2004
Zmiany, poprawki i uzupełnienia...

FORMULARZE - wersja z 25.06.2003
 • Dodano nowe wersje formularzy VAT-R(5) oraz PCC-1(2). Stare formularze nadal pozostały w programie, aby nie utracić dostępu do wprowadzonych w nich danych. VAT-R(5) posiada możliwość zarówno wydruku pełnego jak wdrukowania, natomiast PCC-1(2) póki co można tylko wdrukować w orginał.
 • Uzupełniono pewne niedociągnięcia w wydrukach z części pracowniczej. Okazało się bowiem, że na niektórych drukarkach były problemy z polskim liternictwem oraz znaleziono kilka błędów.
 • Zmieniono mechanizm importu z KPR_BC, aby możliwe było pobieranie danych wg nowej struktury (dostosowano program do zmian KPR w wersji 840). Dotychczas program nie pobierał kompletu danych dla firm założonych w roku 2003.
FR400 - nowości i zmiany w stosunku do wersji 2.00.12a:
 • Eksport dokumentów zakupowych i sprzedaży do programu KPR_BC w wersji KP840. UWAGA! Nie ma już możliwości przesyłania wspomnianych dokumentów do KPR_BC w wersji 830 z 2002 i starszych.
 • w przypadku automatycznego tworzenia dokumentu WZ do faktury, na WZ-kach pokazywało się, że nie są zafakturowane ;(
 • W końcu udało się ostatecznie rozstać ze straszącymi etykietami SWW.
 • Dodano możliwość drukowania frazy WG UPOWAŻNIENIA zamiast wystawcy na fakturach RR. W tym celu udostępniono na wydruku pole numer 13.
 • Temat grup upustowych. Poprzednio pobierając towar objęty grupami upustowymi, program nie zwracał uwagi na to czy klient miał przypisany domyślny upust. Opisywany temat dotyczył zarówno towarów jak i wyrobów.
 • Naprawiono procedurę wyliczania możliwych do wykonania WYROBÓW na podstawie stanów magazynowych Procedura się popsuła wraz z wejściem w życie wersji 2.00.09a
 • Dzięki uprzejmości BC usunięto drażniący wygaszacz ekranu, którego to nie dawało się ujarzmić poprzez wyłączenie w konfiguracji programu. Standardowe wygaszacze FR400 (płomienie, gwiazdy) pozostają nadal w mocy.
Środki Trwałe Zmiany w programie w stosunku do wersji 1.30k:
 • W końcu naprawiono mechanizm zapisywania konfiguracji programu. Poprzednio po zmianie ustawień dla bieżącej firmy i wyborze innej, program zapominał poprzednio wprowadzone ustawienia.
 • Przystosowanie programu do współpracy z KPR_BC na rok 2003.
 • Możliwość odświeżenia danych firmy w konfiguracji programu poprzez wciśnięcie klawisza F3 w okienku konfiguracji.
 • Uruchamianie programu z KPR_BC wyrzucało w niektórych przypadkach polskie znaki. Dopisanie parametru /NOFONT (w pliku c:\kpr_2003\#bin840\kpr_bc.ini) naprawia ten problem. Przykładowa zawartość pliku kpr_bc.ini:
  [DLL]
  PROGRAM1=~Amortyzacja środków trwałych|0|C:\SRODKI\ST.EXE|/DLL /NOFONT
30.06.2003
UWAGA!

W programie Formularze znaleziono przypadek błędnego wyliczenia kwoty podatku. Sytuacja ma miejsce w deklaracji PIT-37 dla osób, które rozliczają się wspólnie z małażonkiem oraz znajdują się w najwyższym (tj.40%) progu podatkowym. Program błędnie zaniżał kwotę podaku o 44 grosze.
25.03.2003
Uzupełnienia

W programie Formularze:
 • poprawiony został pełny wydruk PIT-36. W polu 149 błędnie drukowała się wartość z pola 179 oraz nie wypełniało się pole z opisem strat z lat ubiegłych.
 • poszerzony został mechanizm wyliczenia PIT-B - obliczenie dochodu straty z działalności
 • poszerzony został róznież import z PIT-B do PIT-36 - pobieranie kwot przychodów i kosztów
Ponadto od pewnego czasu dostępne są zmodyfikowane wersje programów FR400, Środki Trwałe oraz Kilometrówka. Zmiany dotyczą importu (księgowania) dokumentów w nowym programie KPR_BC - wersja na rok 2003.
20.02.2003
FORMULARZE - poprawki

Mimo szczegółowego sprawdzenia programu pojawiły się jeszcze dwa błędy, które oczywiście zostały naprawione. Oto one:
 • PIT-O - pole w pkt.4 części C2 po stronie małżonka błędnie wyliczane było na podstawie wartości wpisanej po stronie podatnika.
 • PIT-36 - uzupełniony został import danych z KPRa w pozycji 56 (zaliczka ze stosunku pracy)
03.02.2003
FORMULARZE - PITY 2002

W "strefie zrzutu" dostępna jest działąjąca wersja programu Formularze wraz z rozliczeniami rocznymi za rok 2002. Naniesione są na niej sugerowane przez użytkowników poprawki, m.in.:
 • PIT-D możliwość wpisania odliczeń po stronie małżonka
 • PIT-16A - poprawki w wydruku
Uwaga!!!
Często zgłaszany przez użytkowników problem z wyliczeniem PIT-D w polach 70,75,78 oraz 96 nie wynika z niedopatrzenia. Brak wyliczenia tych pól spowodowany jest koniecznością uwzględnienia kwot wypłaconych z kasy oszczędnościowo-mieszkaniowej. Niestety w samym formularzu nie ma informacji o tych kwotach stąd program nie może "na sztywno" wyliczać wartości wymienionych pól.

W części pracowniczej Formularzy został zmieniony druk świadectwa pracy aby możliwe było przygotowanie dokumentu wg nowego wzoru.

28.01.2003
FR400 - poprawki

Można już pobrać działającą-poprawioną wersję programu FR400 z nowymi symbolami PKWiU
Kliknij tu aby pobrać nową wersję programu FR400 (v.2.00.12a)

03.01.2003
Uwaga!!!

Wersja programu, która ukazała się 30-12-2002 w niektórych przypadkach nie zmieniała stanów magazynowych. W zawiązku z tym proszę przywrócić starszą wersję programu z kopii zapasowej!!!
Zaraz po naprawieniu problemu odpowiednia wersja zostanie umieszczona na stronie.
Przepraszamy za utrudnienia.


02.01.2003
FR400 - Symbol PKWiU

W programie FR400 dodano możliwość wpisywania symbolu PKWiU zastępującego symbol SWW. Nie ma konieczności konwersji danych.
Nowy symbol wpisujemy w kartotece towarowej i/lub w samym dokumencie sprzedaży. W kartotece magazynowej widoczna jest specjalna maska wprowadzania. W dokumentach sprzedaży nie widać tej maski na ekranie i stąd symbol należy wpisywać jako ciąg znaków bez kropek i myślników. Stosowna maska zostanie dodana automatycznie podczas generowania wydruku.
Zaleca się wykonanie remanentu za rok 2001 przed zainstalowaniem nowej wersji programu, lub zainstalowanie programu w innym katalogu.

Wersja dotychczasowa (z symbolem SWW) jest wciąż dostępna w "strefie zrzutu".
30.12.2002
Dalsze uzupełnienia w Formularzach

Tym razem mamy:
 • uzupełniony import do i z PIT-O
 • poprawione skrypty wydruku dokumentów zgłoszeniowych NIP VAT
 • nowe pełne formularze w dokumentach zgłoszeniowych NIP VAT
08.04.2002
FORMULARZE v 3.13 - drobne poprawki

Zmieniono lub poprawiono:
 • skrypt importu PIT-37 - program źle pobierał zaliczkę pracownika z PIT-11 w KPR_BC
 • skrypt wydruku PIT-36 - żle drukowało się pole 44
 • formatka ekranowa PIT-D - w polu 28 nie można było wpisać daty
 • poprawionno mechanizm zaokrąglania - zdarzało się że program niewłaściwie zaokrąglał niektóre kwoty
21.03.2002
FORMULARZE v.3.12 - Windows 95 pokonany

Udało się znaleźć i załatać wszystkie braki Windows 95 aby program uruchamiał się pod tym systemem. Konieczna jest w tym celu aktualizacja programu oraz niektórych elementów systemu. Więcej informacji można znaleźć w opisie programu
Uwaga! Użytkownicy pracujący na Windows 98 również będą zmuszeni dokonać aktualizacji systemu, gdyż zostały przebudowane niektóre mechanizmy wewnątrz programu.
Ponadto znowu kilka zmian:
 • możliwość pobierania danych identyfikacyjnych do załącznika D z PIT-36 i PIT-37 oraz z rozliczeń ubiegłorocznych
 • w PIT-36, PIT-37 i PIT-D dodano możliwość skopiowania danych adresowych z podatnika do małżonka
 • dodano możliwość wydrukowania pełnego formularza dla PIT-36 i PIT-37
 • poprawiono wydruk formularzy zgłoszeniowych NIP
 • w chwili uruchomienia programu dodano badanie zgodności systemu operacyjnego i raport o ewentualnych problemach, brakujących plikach etc.
 • dodano w menu SYSTEM opcja RAPORT O BŁĘDACH, zawierający informacje o ewentualnych krytycznych błędach które wystąpiły w programie w trakcie bieżącej sesji, jak np. brak pliku bazy danych, niewłaściwe parametry logowania. Pomocny przy lokalizowaniu problemów "na telefon
 • w ustawieniach bazy danych (SYSTEM/ Konfiguracja Programu) dodano nazwę użytkownika i hasło dostępu do bazy danych
07.03.2002
FORMULARZE - poprawki na dzień 27.02

Kilka drobnych aczkolwiek istotnych poprawek. Zmieniono lub poprawiono:
 • skrypt obliczeń PIT-36 - program odejmował od podstawy obliczenia podatku kwoty z pól 153 i 155 co było błędne
 • import z PIT-D do PIT-36 i PIT-37 - program błądnie importował dane liczbowe oraz nie importował danych osobowych
 • wydruk PIT-36 - w polu 42 źle zaznaczały się kwadraciki
 • import PIT-40 - program pobierał US z danych PIT-4 w KPR. Zostało to zmienione i teraz pobierany jest US z danych pracownika
 • formatka ekranowa PIT-36 i PIT37 - program błednie przeskakiwał po polach gdy korzystaliśmy z klawiatury.
 • wydruk PIT-O - w polu 24 drukowały się zera - bez względu na wpisaną treść
27.02.2002
FORMULARZE v.3.11

 • były drobne problemy z pobieraniem kwot z deklaracji PIT-5 i PIT-11 programu KPR_BC - naprawiono
15.02.2002
FORMULARZE v.3.09

 • po wybraniu w menu zeznań rocznych dostępne są wzory deklaracji podatkowych. Do poprawnego wyświetlania konieczne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Acrobat Reader!
 • były kłopoty z pobieraniem załączników do deklaracji głównych - poprawiono
12.02.2002
FORMULARZE v.3.08

 • import danych do deklaracji PIT-36 i PIT-37: z kartotek pracowników i właścicieli firm KPR_BC (z deklaracji PIT-11, PIT-5 i PIT-8B)
 • import danych do deklaracji PIT-40 z kartoteki pracowników KPR_BC
 • import danych z ubiegłorocznych PIT-ów. Importowane są jak zwykle tylko dane personalne.
  UWAGA! Import z załączników do deklaracji nie jest jeszcze ukończony.
 • poprawki w skryptach obliczeń: PIT-M, PIT-37
 • w oknie INTERNET pojawiło się pole IDŹ DO, gdzie można wpisać adres dowolnej strony internetowej do wyświetlenia
11.02.2002
FORMULARZE v.3.07

 • dodano ograniczenie w niektórych polach PIT-36 oraz PIT-37
 • dokończono import danych z KPR_BC do PIT-40 - nie pobierały się kwoty
 • poprawiono wydruk PIT-40
 • dadano instrukcje wypełniania PIT-36, PIT-37, PIT-D oraz PIT-O
08.02.2002
FORMULARZE c.d.

Formularze w wersji 3.06 można pobrać ze strefy zrzutu. Dostępne są tam również poprawki w skryptach obliczeń i wydruku.
Bieżące zmiany to:
 • umieszczenie plików pomocy
 • archiwizacja i odtwarzanie
 • progranmik VersionChecker wbudowany w program (w menu SYSTEM)
 • kilka zmian w wydrukach i skryptach obliczeń
  UWAGA! Były błędy w obliczeniach podatków PIT-36 i PIT-37
 • import danych z KPR_BC do deklaracji PIT-40
07.02.2002
Nowa wersja programu FORMULARZE

Dostępna jest nowa wersja programu - 3.05. Szczegóły zmian można znaleźć w pliku historii: Historia wersji

UWAGA! W strefie serwisowej znalazł się program Version Checker służący sprawdzaniu plików systemowych w Windows. Program umożliwia łatwe sprawdzenie wersji tych plików oraz wygenerowanie raportu.
Jeżeli program nie uruchamia się należy sprawdzić system i przesyłać raport wygenerowany z programu na naszą skrzynkę. Jest to konieczne do zlokalizowania starych bibliotek w W95 i W98, które są powodem błędów.
31.01.2002
Kolejne poprawki w FORMULARZACH

Tym razem małe poprawki dotyczące obliczania podatku w PIT-36, PIT-37, PIT-40 oraz poprawka skryptu obliczeń PIT-29.
Można ściągnąć same nowsze pliki, bez konieczności ponownego ładowania całego programu.
25.01.2002
Zmiany w programie FORMULARZE v.3.03 II

- dodano możliwość importu danych z KPR_BC do pitów: PIT-C, PIT-M, PIT-16A, PIT-29
- w formularzu PIT-28 niektóre pola, które wymagały wypełnienia przez użytkownika, były odporne na edycję - naprawiono
- poprawiono wyliczanie formularza PIT-28B, PIT-36 i PIT-37
- w PIT-28 był błąd przy wyliczaniu zaokrąglenia pola 75
23.01.2002
Zmiany w programie FORMULARZE v.3.01

W programie pojawiły się długo oczekiwane zmiany. Dodane zostały:
- możliwość importowania danych z KPR_BC do formularzy: PIT-O i PIT-D, PIT-28A i PIT-28B
- import danych z załączników do deklaracji PIT-28, obsługiwane załączniki to PIT-O, PIT-D, PIT-28A, PIT-28B
- uzupełnienia na stronie tytułowej PITów, dodano informację o skali podatkowej i o ulgach
- komplet formularzy PIT w formacie PDF
- poprawki kosmetyczne w niektórych formularzach
- skrypty obliczeń wszystkich formularzy
22.01.2002
Nowy program FORMULARZE wersja BETA

Pojawił się długo oczekiwany program przeznaczony do wypełniania zeznań rocznych za 2001 rok oraz całej gamy druków znanych z poprzedniego programu NIP-Druki w Firmie
UWAGA!!! Program wymaga zainstalownego w systemie INTERBASE'a
UWAGA!!! Program jest w wersji BETA i nie oblicza jeszcze wszystkich PITów. Kolejne uzupełnienia będą się sukcesywnie pojawiały
Na dzień dzisiejszy można obliczać PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-O, PIT-D
Można też już korzystać z druków zgłoszeniowych, pracowniczych i biurowych
16.01.2002
Kilka zmian w FR400

2001.12.27 2.00.10c
+ dodano parametr /BBBIS umożliwiający wyłączenie aktualizowania stanu magazynowego dla korekt

2001.12.20 2.00.10b
+ dodano export faktur RR do programu KPR_BC(c)
- nie było możliwości wdrukowania przelewu z menu "Rachunki Bankowe" (a co za tym idzie, z dokumentów zakupu)
- naprawiono mechanizm powtórnego zdejmowania towarów ze stanu w dok. sprzedaży poprzez CTRL_W

27.12.2001
FR400 v.2.00.10a

- podczas przeliczania cen towarów, gdy zaokrąglenie bylo 0.00 - program wyskakiwał z błędem 200. Zmieniono wartość domyślnego zaokrąglenia na 0.01, gdyż w przeciwnym wypadku program usilował dzielić przez 0.
09.11.2001
FR400 v.2.00.10

- Naprawiono zestawienie faktur exportowych. Program sumował poprwanie kwoty faktur za zadany okres jednakże w poszczególnych pozycjach wyswietlał zera

/ Zmieniono algorytm remanentu na dzień. Istnieje mozliwość zapamiętywania stanu remanentowego w pliku. Poprzednio remanent na dzien wyliczany był na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży jednakże praktyka pokazała że ten mechanizm był nieskuteczny z powodu "ręcznego" poprawiania magazynu przez uzytkownikow. Teraz każdy zapamiętany remanent jest wierną kopią stanów magazynowych z dnia w ktorym został wykonany.

- Poprawiono mechanizm zdejmowania ze stanu towarów zdefiniowanych w wyrobach Program niewłasciwie lokalizował kartoteki towarów przez co błędnie zmieniał stan magazynu. Dotyczylo to wyłącznie przypadków, w których wyłączona była opcja pobierania składnikow przy sprzedaży (konfiguracja magazynu).
  02.11.2001
  FR400 v.2.00.09c

  + Dodano mozliwosc wdrukowywania w obowiazujace wzory przelewow zarówno za pomocą mechanizmów DOS (starsze komputery) oraz przy użyciu WINPRN.EXE (dokładniejsze pozycjonowanie). Dotychczas można było drukować nowe przelewy tylko w formie pełnego formularza przy pomocy WINPRN.EXE
  Nazwy nowych sterownikow znalezc mozna w przelewy.txt.

  - W koncu zadzialal export danych do pliku TXT z menu SYSTEM

  + Inteligentne pole 76 pokazujace sie w przypadku udzielania upustu na dokumentach sprzedaży. Jest to informacja o kwocie upustu BRUTTO

  / Zmiana sposobu zapisywania unikalnego ID przy dopisywaniu towatow do magazynu
  Poprzednio program generowal ten numer wylacznie w oparciu o GetBiosDateTime Teoretcznie nie bylo sposobu aby jakies dwa numery sie powtorzyly. Jednakże na szybszych komputerach istaniała możliwość powielenia unikalnego ID
  Teraz magazyn otrzymal swoj wlasny plik numeracyjny TOWARID.REK
  18.10.2001
  Małe poprawki

  • poprawiono "BLAD MYSZY", który w Windows2000 powodował wyskakiwanie z programów po poruszeniu myszą.
  • Ulepszono mozliwość współpracy programu z czytnikiem kodów kreskowych
   • możliwość korzystania z kodów kreskowych w programie przy współpracy z kasa ELZAB SYSTEM 600
   • szybkie wyszukiwania towarów za pomocą czytnika
   • pobieranie czytnikiem towaru w zakupach z jednoczesna kontrola istniejących kodów
  10.07.2001
  Błąd RunTime Error na szybkich komputerach

  Po pojawieniu się na rynku komputerów powyżej 750 MHz w naszych programach pojawił się problem z uruchamianiem. Obecnie wszystkie programy zostały poprawione. Dodatkowo dla posiadaczy starszych wersji programów udostępniamy w strefie serwisowej mały programik "naprawiacz"
  30.04.2001
  Windows Printer Kliknij tutaj, aby pobrać instalator WinPrn

  Po kilku przymiarkach można używać w naszych programach programu WinPrn, który ma służyć drukowaniu w środowisku Windows. Ma to znaczenie zwłaszcza dla posiadaczy drukarek GDI, czyli takich które nie "rozumieją" DOS'a, ponieważ pozbawione są części elektroniki.
  Nowy system drukowania umożliwia pełne korzystanie ze wspaniałych mozliwości systemu Windows, tzn. można do woli bawić się czcionkami na wydruku czy też wstawiać logo firmowe np. na fakturze.
  W chwili obecnej gotowe są wydruki Faktur VAT w FR400 oraz przelewów bankowych zarówno w FR400 jak i w KPR_BC.
  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o możliwości drukowania z programu FR400 w trybie graficznym Windows (np. na drukarkach GDI)!.
  09.01.2001
  PIT'2000 Zeznania Podatkowe za rok 2000 już są! Kliknij tutaj, aby pobrać program (3,3 MB)

  Od poniedziałku 8 stycznia 2000 dostępny jest w sprzedaży program PIT'2000, służący do wypełniania i drukowania zeznań podatkowych za rok 2000. Aktualna wersja pracuje w środowisku Windows, wykorzystując maksymalnie wszystkie zalety tego graficznego środowiska pracy! Program może obliczyć i wydrukować następujące formularze podatkowe:
  • PIT-36
  • PIT-37
  • PIT-40 (roczne rozliczenie pracownika)
  • PIT-28 (ryczałt)
  • PIT-16A (karta podatkowa)
  oraz komplet załączników niezbędnych do powyższych formularzy:
  • PIT-C
  • PIT-D
  • PIT-O
  • PIT-M
  • PIT-28/A
  • PIT-28/B
  Wielką zaletą programu jest współpraca z popularnym systemem księgowym KPR'BC - polegająca na możliwości pobrania do wypełnianego formularza danych personalnych i informacji o dochodach wskazanego właściciela firmy lub pracownika. Dzięki temu wypełnienie PIT-a zajmie Ci tylko chwilkę!

  Cena programu: 250,00 zł netto
  Aktualizacja dla posiadaczy programu PIT'99: 150,00 zł netto

  08.01.2001
  NIP Druki w Firmie 2.30.01 - aktualizacja odpłatna, cena aktualizacji 100,00 zł netto. Aby uzyskać nowy klucz rejestracyjny, prosimy o kontakt telefoniczny: 058 661 61 26 lub e-mail: mailto:poczta@delta.gdynia.pl?subject=Proszę o aktualizację programu NIP Druki w Firmie v.2.30.00
  • nowy druk VAT-R(3) (pełen formularz i wdrukowanie w oryginał)
  • nowy druk VAT-6(3) (j.w.)
  • nowy druk VAT-Z(2) (j.w.)
  • nowy druk ZGŁOSZENIE CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNEJ DO OPODATKOWANIA (wzór obowiązujący w Trójmieście i okolicach - jeżeli są inne propozycje, prosimy o nadesłanie formularzy). W oknie zgłoszenia dostępny jest również fragment rozporządzenia MF dotyczący stawek opłat za czynności cywilnoprawne.
  • rozwiązanie umowy o pracę: dodane pole DATA ROZWIĄZANIA, obok istniejącego już pola DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU - poprzednio jako data rozwiązania drukowana była automatycznie data bieżąca
  • dodano więcej miejsca w formularzach:
   • umowa o pracę - uwagi inne
   • umowa o pracę - okres zatrudnienia
   • zaświadczenie o zarobkach - opis wynagrodzenia
   • świadectwo pracy - przyczyna wygaśnięcia
   • świadectwo pracy - urlop wypoczynkowy
   • świadectwo pracy - informacje uzupełniające
  • dostępne podpowiedzi w drugiej części świadectwa pracy (tradycyjnie pod klawiszem CTRL_ENTER)
  • poprawiono błąd: zdarzający się czasem brak dostępu do kartoteki towarów i usług w dowodzie wewnętrznym
  • możliwość przenumerowania dowodów księgowych od wskazanego dowodu do końca kartoteki. Zdarza się, že nadajemy zły numer początkowy i cała seria dowodów z danego miesiąca ma złe numery - korzystając z tej funkcji možna je szybko skorygować. Uruchomienie: klawisz CTRL-H w kartotece dowodów
  • możliwość przesortowania kartotek poszczególnych dokumentów - może przydać się np. przy sklejaniu baz danych albo po awarii dysku (klawisz CTRL_S w kartotekach dokumentów).
  • zmiana sposobu sortowania dowodów księgowych i not korygujących - teraz wg daty wystawienia. Zaleca się przesortowanie dotychczas wpisanych dokumentów (CTRL_S) - dotąd były sortowane wg numeru!
  • możliwość ponownego księgowania już zatwierdzonego dowodu księgowego w programie KPR_BC (poprzednio księgowanie było tylko przy zatwierdzaniu nowego dowodu).
  • dowód księgowy - przy księgowaniu do KPR_BC nie jest już księgowana nazwa naszej firmy jako nazwa kontrahenta
  06.10.2000
  FR400 2.00.04 Aktualizacja odpłata dla użytkowników wersji 1.XX (od wersji 1.85 - 100,00 zł netto, starsze wersje 200,00 zł netto)
  • modyfikacje rejestrów VAT w wersjach A4 - dodano kolumnę na dodatkową stawkę VAT 3%
  • uzupełniono zestawienie zbiorcze sprzedaży o dodatkową stawkę VAT
  • GENERATOR FAKTUR - narzędzie umożliwiające błyskawiczne generowanie faktur, które powtarzają się regularnie. Umożliwia utworzenie szablonów faktur i zbiorcze ich generowanie, księgowanie i drukowanie w dowolnym momencie.
  • możliwość zapisania i odczytania dokumentu zakupu na dyskietkę / z dyskietki (klawisze CTRL_F2 oraz CTRL_F3)
  • nowe pole w danych kontrahenta - KPR_BC. Jest to księgowy opis zdarzenia związany z klientem, automatycznie pobierany do dokumentu sprzedaży. Może on również posłużyć jako numer konta księgowego klienta, gdy korzystamy z eksportu sprzedaży do innych systemów księgowych systemem TXT
  • w eksporcie do pliku TXT dodano pola NXX, VXX (netto i vat wg dodatkowej stawki) oraz OPIS - opis dokumentu wg KPR
  • poprawki w obsłudze zamówień - po pobraniu zamówienia do faktury program informował w trakcie poruszania się po towarach o przekroczeniu stanów. Ponadto automatyczny pobór numeru zamówienia do pola ZAMÓWIENIE.
  • dodatkowe pola w fakturze RR: termin zapłaty, sposób zapłaty, data uregulowania, data otrzymania towaru.
  • raport bankowy - dodano pole z nazwą i numerem banku
  • bilans zakupów i sprzedaży - inny sposób przedstawiania korekt zakupu. Pojawiają się w kolumnie rozchodów ze znakiem dodatnim.
  04.10.2000
  Kalkulator Podatnika v.1.41 Aktualizacja bezpłatna!
  • nota odsetkowa wzbogacona o pola: NAZWA DŁUŻNIKA i NIP DŁUŻNIKA, drukowane na druku noty oraz na wezwaniu do zapłaty
  • poprawki w przelewach ZUS: na obu odcinkach drukował się napis ODCINEK A (na drugim miał być ODCINEK B), dodano drukowanie słownie groszy na wpłatach gotówkowych
  • możliwość poboru firmy z kartoteki KPR_BC do przelewu ZUS i do noty odsetkowej
  04.10.2000