Data Wersja Opis zmian   +  nowości    /  zmiany     - usunięte błędy
08.04.2001 3.13 - uzupełniony import do i z PIT-O
- poprawione skrypty wydruku dokumentów zgłoszeniowych NIP VAT
+ nowe pełne formularze w dokumentach zgłoszeniowych NIP VAT
21.03.2001 3.13 - skrypt importu PIT-37 - program źle pobierał zaliczkę pracownika z PIT-11 w KPR_BC
- skrypt wydruku PIT-36 - żle drukowało się pole 44
- formatka ekranowa PIT-D - w polu 28 nie można było wpisać daty
20.03.2001 3.13 - usunięto rzadki problem z niewłaściwym zaokrąglaniem niektórych liczb
07.03.2001 3.12 + możliwość pobierania danych identyfikacyjnych do załącznika D z PIT-36 i PIT-37 oraz z rozliczeń ubiegłorocznych
+ w PIT-36, PIT-37 i PIT-D dodano możliwość skopiowania danych adresowych z podatnika do małżonka
+ dodano możliwość wydrukowania pełnego formularza dla PIT-36 i PIT-37
- poprawiono wydruk formularzy zgłoszeniowych NIP
05.03.2001 3.12 / zdjęto informację o wersji BETA ze strony internetowej
+ w chwili uruchomienia programu badanie zgodności systemu operacyjnego i raport o ewentualnych problemach, brakujących plikach etc.
+ w menu SYSTEM opcja RAPORT O BŁĘDACH, zawierający informacje o ewentualnych krytycznych błędach które wystąpiły w programie w trakcie bieżącej sesji, jak np. brak pliku bazy danych, niewłaściwe parametry logowania. Pomocny przy lokalizowaniu problemów "na telefon"
/ w ustawieniach bazy danych (SYSTEM/ Konfiguracja Programu) dodano nazwę użytkownika i hasło dostępu do bazy danych
27.02.2001 3.11 - skrypt obliczeń PIT-36 - program odejmował od podstawy obliczenia podatku kwoty z pól 153 i 155 co było błędne
- import z PIT-D do PIT-36 i PIT-37 - program błądnie importował dane liczbowe oraz nie importował danych osobowych
- wydruk PIT-36 - w polu 42 źle zaznaczały się kwadraciki
- import PIT-40 - program pobierał US z danych PIT-4 w KPR. Zostało to zmienione i teraz pobierany jest US z danych pracownika
- formatka ekranowa PIT-36 i PIT37 - program błednie przeskakiwał po polach gdy korzystaliśmy z klawiatury.
- wydruk PIT-O - w polu 24 drukowały się zera - bez względu na wpisaną treść
14.02.2001 3.11 / usunięto wymóg ustawienia kropki jako znak dziesiętny w systemie. Jeżeli był przecinek, niektóre pola z KPR_BC nie importowały się.
11.02.2001 3.09 + po wybraniu w menu zeznań rocznych dostępne są wzory deklaracji podatkowych. Do poprawnego wyświetlania konieczne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Acrobat Reader!
- kłopoty z pobieraniem załączników do deklaracji głównych
10.02.2001 3.08 + import danych do deklaracji PIT-36 i PIT-37: z kartotek pracowników i właścicieli firm KPR_BC (z deklaracji PIT-11, PIT-5 i PIT-8B), jak również z deklaracji PIT'2000
+ import danych do deklaracji PIT-40 z kartoteki pracowników KPR_BC
+ import danych z ubiegłorocznych PIT-ów. Importowane są jak zwykle tylko dane personalne.
- poprawki w skryptach obliczeń: PIT-M, PIT-37
+ w oknie INTERNET pojawiło się pole IDŹ DO, gdzie można wpisać adres dowolnej strony internetowej do wyświetlenia
08.02.2001 3.07 + nowości w skryptach obliczeń formularzy: można używać warunków IF .. THEN .. ELSE oraz zmiennych do przechowywania wyników pośrednich obliczeń
- pliki pomocy do formularzy (pit-36, pit-37 etc.) nie wyświetlały się mimo że były obecne w podkatalogu HELP.
+ dodano ograniczenie w niektórych polach PIT-36 oraz PIT-37
/ dokończono import danych z KPR_BC do PIT-40 - nie pobierały się kwoty
- poprawiono wydruk PIT-40
+ dadano instrukcje wypełniania PIT-36, PIT-37, PIT-D oraz PIT-O
07.02.2001 3.06 + progranmik VersionChecker wbudowany w program (w menu SYSTEM) / kilka zmian w wydrukach i skryptach obliczeń
- UWAGA! Były błędy w obliczeniach podatków PIT-36 i PIT-37
+ import danych z KPR_BC do deklaracji PIT-40
03.02.2001 3.06 + szybkie tworzenie kopii dokumentu na liście dokumentów, przydatne np. do tworzenia korekt zeznań
+ archiwizacja i odtwarzanie danych do formatu .cab. W starszych wersjach systemu operacyjnego brakuje biblioteki cabinet.dll, niezbędnej do archiwizacji danych!
+ uzupełniona pomoc do programu
+ niewielkie reorganizacje menu programu i okien dialogowych
/ poprawki w obliczeniach dowodu wewnętrznego
30.01.2001 3.05 + dodano sumator i kalkulator w polach numerycznych, wywoływane odpowiednio klawiszami CTRL_S i INSERT. Sumator pozwala na wpisanie listy wartości oraz ich opisów. Opisy te są zachowywane, więc przy kolejnym wywołaniu sumatora będą one widoczne i dostępne do dalszej edycji
+ poprawiono skrypty PIT-29: import oraz obliczenia
+ możliwość odłączenia się od KPR_BC, jeżeli wcześniej podłączono się do jakiejś firmy. Przydatne w przypadku wpisywania formularzy PIT dla ludzi "spoza" KPR_BC.
/ niewielkie zmiany w analizatorze wyrażeń, eliminujące w wielu przypadkach konieczność używania jawnego kwalifikatora typu wyrażenia
/ korekta oznaczeń kategorii w FORMS.XML w drukach PIT
26.01.2001 3.04 + obsługa "wielofirmowości" przy użyciu jednej fizycznej bazy danych. Formularze PIT są pokazywane razem, bez podziału na poszczególne firmy
+ mechanizm licencjonowania pozwalający na uaktywnianie modułów programu, jak NIP, PIT i w przyszłości inne
/ w nagłówku informacja o aktualnie wybranej firmie
/ w ustawieniach programu można zobaczyć dane rejestracyjne użytkownika programu, wprowadzić nowy klucz (np. w sytuacji, gdy użytkownik rozszerzył licencję o kolejne moduły)
25.01.2001 3.03 - poprawki dotyczące obliczania podatku w PIT-36, PIT-37, PIT-40 - poprawka skryptu obliczeń PIT-29
23.01.2001 3.03 + dodano możliwość importu danych z KPR_BC do pitów: PIT-C, PIT-M, PIT-16A, PIT-29
- w formularzu PIT-28 niektóre pola, które wymagały wypełnienia przez użytkownika, były odporne na edycję - naprawiono
- poprawiono wyliczanie formularza PIT-28B, PIT-36 i PIT-37
- w PIT-28 był błąd przy wyliczaniu zaokrąglenia pola 75
22.01.2001 3.01 + możliwość importowania danych z KPR_BC do formularzy: PIT-O i PIT-D, PIT-28A i PIT-28B
+ import danych z załączników do deklaracji PIT-28, obsługiwane załączniki to PIT-O, PIT-D, PIT-28A, PIT-28B
+ uzupełnienia na stronie tytułowej PITów, dodano informację o skali podatkowej i o ulgach
+ komplet formularzy PIT w formacie PDF
- poprawki kosmetyczne w niektórych formularzach
+ skrypty obliczeń wszystkich formularzy
16.01.2001 3.01 + Pierwsza odsłona programu
UWAGA!!! Program jest w wersji BETA i nie oblicza jeszcze wszystkich PITów. Kolejne uzupełnienia będą się sukcesywnie pojawiały. Na dzień dzisiejszy można obliczać PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-O, PIT-D Można też już korzystać z druków zgłoszeniowych, pracowniczych i biurowych