Data Wersja Opis zmian
10.03.2011 1.02
 • export XML pomijał załącznik ORD-ZU w przypadku deklaracji PIT-36L
30.01.2011 1.01 (b/z)
 • poprawiono eksport do XML dla PIT-40 (przy braku kwoty pobranej zaliczki w kolumnie e sekcji F.DOCHODY.. wyskakiwał błąd weryfikacji ze schematem XML)
 • dodano zapamiętywanie ustawionej kolejności sortowania dokumentów
 • dodano eksport XML dla deklaracji PIT-37
24.01.2011 1.01 Aktualizacja dotyczy głównie eksportu do plików XML:
 • poprawiono wypełnianie pól 111 i 112 w PIT-28 (przy zerowych dochodach i kosztach oba pola się nie wypełniały - co z resztą było zgodne ze schematem XSD, ale w urzędzie skarbowym mieli na ten temat inne zdanie)
 • dodano możliwość eksportowania większej ilości załączników tego samego typu wraz z deklaracją; ilość jest w tej chwili ograniczona przez schemat, np. dla deklaracji PIT-28 można załączyć po jednym załączniku PIT/O,PIT/D,PIT-2K,PIT-28/A; 99 załączników PIT-28/B oraz nie można załączyć NIP-1 ani NIP-3 - ale na to nie mamy wpływu
 • dodano eksport XML dla PIT-36L wraz z załącznikami (1 załącznik PIT/Z; 99 załączników PIT-B oraz PIT-ZG; zero załączników NIP-1 i NIP-3)
 • dodano eksport XML dla PIT-16A oraz PIT-36
13.01.2011 1.00 (b/z)
 • poprawiono opis formatek ekranowych VZM-1A/B/C
 • poszerzono pola NIP w w/w załącznikach - NIP się mieścił i drukował się poprawnie, jendak na ekranie jego częśc się chowała
 • niniejsze poprawki nie wpłynęły na poprawność wyliczeń w/w załączników
12.01.2011 1.00 (b/z)
 • poprawiono inicjalne ustawienie pól 138 i 139 w PIT-28 (był problem z eksportem do XML)
 • poprawiono pobieranie kwoty ryczałtu za grudzień w PIT-28 pole 125
 • na pasku statusu obok nazwy użytkownika dodano informację o ilości zakupionych licencji
10.01.2011 1.00
 • ROZLICZENIA ROCZNE 2010 - pierwsza odsłona - eksport XML dostępny na razie dla druków PIT-28 oraz PIT-40