WINPRINTER - drukowanie z programów znakowych w środowisku WINDOWS GDI

Opracowany przez naszą firmę sterownik WINPRN.EXE pozwala na drukowanie z naszych programów pracujących w trybie znakowym w trybie graficznym - z wykorzystaniem standardowych sterowników drukarek zainstalowanych w systemie Windows. Dzięki temu można wreszcie korzystać z prostych drukarek pracujących wyłącznie w trybie GDI, korzystać z faks-modemu etc.

Z uwagi na fakt niewielkiego zainteresowania drukowaniem z programów tekstowych w trybie graficznym postanowiliśmy nie opracowywać samodzielnie wszystkich możliwych formularzy wydruku, ale udostępnić dystrybutorom narzędzia i dokumentację techniczną pozwalającą na samodzielne projektowanie żądanych wydruków w trybie graficznym. Klikając w poniższe odsyłacze możesz pobrać wszystko, co jest niezbędne w celu stworzenia wydruków graficznych. W razie problemów prosimy o kontakt e-mail - postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Dokumentacja poniższa NIE JEST PRZEZNACZONA DLA KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA FIRMY DELTA! Firma DELTA nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie i próbę wdrożenia sterownika WINPRN. Dokonywanie jakichkolwiek samodzielnych modyfikacji w programach, mających na celu uruchomienie sterownika WINPRN jest traktowane jako samowolna modyfikacja części składowych oprogramowania, która skutkuje utratą prawa do użytkowania oprogramowania!

Klikając poniższe odsyłacze możesz pobrać dokumentację oraz sterownik WINPRN.EXE. Dokumentacja została zapisana w formacie RTF. Plik WINPRN.EXE nie jest spakowany - a zatem można go użyć natychmiast po pobraniu bez dodatkowych czynności instalacyjnych.

Sterownik WINPRN.EXE 780 kB
Instrukcja obsługi sterownika WINPRN.EXE 11 kB
Opis języka projektowania formularzy WINSCRIPT 115 kB
Formularz faktury VAT FR400: część I wfaktura.ark
Formularz faktury VAT FR400: część II winwfaktura.ark