Data Wersja Opis zmian
18.01.2010 1.03
 • poprawiono zapamiętywanie pełnego ekranu okna głównego;
 • poprawiono wybór lokalizacji archiwizacji; nie można było wybrać lokalizacji poprzez wskazanie pliku; (mimo tego można było wpisać ścieżkę ręcznie)
 • poprawiono mechanizm automatycznej aktualizacji; zdarzały się przypadki, gdy przy nowej instalacji na komputerze starszej wersji programu, pojawiały się jednocześnie: kreator bazy danych oraz informacja o nowszej wersji programu w internecie - co powodowało niestabilne zachowanie się programu;
13.01.2010 1.02
 • UWAGA! Wersja 1.02 ustawia w konfiguracji programu opcję automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji; jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby program przy uruchamianiu sprawdzał aktualizacje - należy opcję tę wyłączyć i zapisać zmiany.

  Tak czy inaczej, nadal będzie istniała możliwość sprawdzenia aktualizacji "ręcznie" z menu głównego aplikacji w opcji AKTUALIZACJA -> Sprawdź dostępność aktualizacji, lub na stronie www.delta.gdynia.pl.

  Opcja automatycznego sprawdzania aktualizacji jest opcją ZALECANĄ.
  Z uwagi na możliwość przekazania w ten sposób informacji o dostępności aktualizacji oraz możliwości wyświetlenia w programie listy zmian, nie będziemy dodatkowo wysyłali e-maili informujących o ważnych aktualizacjach programu Rozliczenia Roczne 2009.
   
 • Dodano możliwość importu kwot z poz. 21 do 50 z deklaracji PIT-28 do załącznika PIT-28/A
 • Przywrócono pierwotnie zaniechane mechanizmy konfiguracji dupleksu drukarek w procesie drukowania pełnych wersji dokumentów
 • Wprowadzono modyfikacje w celu umożliwienia uruchamiania programu w środowisku z zainstalowanym silnikiem bazodanowym Interbase; nie zalecamy jednak takiego rozwiązania, ponieważ optymalnym silnikiem programu jest Firebird;
08.01.2010 1.01
 • próba naprawy problemu pobierania danych ubiegłorocznych zeznań z programu Formularze w przypadku łączenia się z bazą przez sieć komputerową;
 • korekta pozycji niektórych okien - cześć z nich zamiast w centralnej części pojawiała się w prawym dolnym rogu ekranu;
 • PIT/O - do skryptu importu dodano pobieranie danych dzieci z części E - z ubiegłorocznego zeznania w programie Formularze;
 • Dodano okienko "Co nowego", pojawiające się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji (również po instalacji aktualizacji);
 • dodano wybór możliwości sortowania deklaracji głównych po wybranym kryterium poprzez kliknięcie myszą w nagłówku tabeli (w kartotece dokumentów); działa sortowanie zarówno rosnące jak i malejące;
 • zmiana sposobu sortowania listy załączników deklaracji, listy dokumentów, listy deklaracji ubiegłorocznych z sortowania wg daty wprowadzenia na sortowania wg nazwiska i imienia
 • wyłączenie mechanizmu wykluczającego możliwość wielokrotnego uruchomienia aplikacji; okazało się, że w niektórych przypadkach program nie uruchamiał się w ogóle, bo twierdził, że wcześniej nastąpiło już uruchomienie innej kopii programu;
08.01.2010 1.00
 • ROZLICZENIA ROCZNE 2009 - pierwsza wersja