powrót

Data Wersja Opis zmian
10.09.2019 4.00.5
 • Aktualizacja wydruku Świadectwa pracy (Dz.U. 2019 poz. 1709)
22.01.2018 4.00.4
 • Aktualizacja wydruku Świadectwa pracy (Dz.U. 2017 poz. 1044)
 • zmiana słowa "nakes" na "aneks" na wydruku aneksu (nakesu) do umowy o pracę
01.02.2017 4.00.3
 • poprawka wydruku Świadectwa pracy 2017; w polu "nazwa firmy" drukowało się "106"
28.01.2017 4.00.2
 • poprawka wydruku VAT-Z(5)-w sekcji D w miejscu danych podatnika drukowały się dane urzędu skarbowego
24.01.2017 4.00.1
 • zaktualizowano CEIDG(1.8.2)
 • z menu głównego usunięto sekcje PITy roczne 2001-2008
 • z menu głównego usunięto sekcje wniosków VZM
23.01.2017 4.00
 • Nowy formularz świadectwa pracy (Dz.U. 2016r. poz 2292)
 • Nowy formularz VAT-Z(5) (Dz.U. 2016r. poz 2301)
 • Nowy formularz VAT-R(13) (Dz.U. 2016r. poz 2301)
 • Uzupełniono PIT-2(5)
 • Uzupełniono PIT-3(5)
 • Dodano możliwość wyłączenia komunikatu o konieczności wyboru fimry podczas pracy z parametrem /KPR
24.04.2016 3.25k
 • umożliwiono import danych pracowników do zgłoszenia NIP-7
15.02.2016 3.25j
 • VAT-R(12)
 • CEIDG-1.06 wraz z załącznikami
 • nowy wzór umowy o pracę zgodnie z Dz.U. z 2015r. poz.2005
18.05.2015 3.25i
 • NIP-8(1), ZAP-3(3), Aneks do umowy o pracę
16.05.2015 3.25h
 • NIP-2(10), NIP-7(3)
19.01.2014 3.25g
 • NIP-2(8), NIP-D(6)
25.05.2013 3.25f
 • CEIDG-1 (1.04),CEIDG-MW,CEIDG-RB,CEIDG-RD,CEIDG-PN,CEIDG-POPR
21.01.2012 3.25e
 • Poprawka CEIDG-1 w sekcji RODZAJ WNIOSKU przy zatwierdzaniu zaznaczał się zawsze pierwszy kwadrat - WNIOSEK O WPIS....
13.01.2012 3.25d
 • Nowe wzory CEIDG-1,CEIDG-MW,CEIDG-RB,CEIDG-RD,CEIDG-PN,CEIDG-POPR
09.01.2012 3.25c
 • Formularz NIP-2(7),NIP-2/A(5), NIP-B(5), NIP-C(5), NIP-D(5), NIP-7(1), ZAP-3(1)
29.09.2011 3.25b
 • Formularz VAT-R(11)
18.09.2011 3.25a
 • Poprawki w CEIDG-1:
  - data w polu 01.2 drukowała się w formacie DD.MM.RRRR zamiast RRRR-MM-DD);
  - w polach Rodzaje Działalności gospodarczej wg PKD nie można było wpisywać liter;
 • Poprawki w CEIDG-MW oraz CEIDG-RD - podobnie jak w CEIDG-1 w polach Rodzaje DG wg PKD nie można było wpisywać liter;
11.08.2011 3.25
 • Informacje CEIDG-1
18.05.2011 3.24 f/h
 • Nowy wzór deklaracji VAT-R(10)
16.03.2010 3.24 f/g
 • w świadectwie pracy poprawiono pole mówiące o ilości dni (pole 53)
 • dodano pozycję REGON-PKD do wydruku świadectwa pracy
08.02.2010 3.24 e/g
 • dodano druki NIP-1(6), NIP-2(5), NIP-3(5)
04.01.2010 3.24 d/g
 • dodano druki VAT-R(9)
15.06.2009 3.24 c/g
 • dodano druki EDG-1, EDG-RB, EDG-RD, EDG-MW, EDG-POPR
  (menu Formularze urzędowe->inne druki)
30.03.2009 3.24 b/g
 • zaktualizowano wzór wniosku VZM-1 (3) oraz załączników VZM-1/A(2) i VZM-1/B(2)
27.02.2009 3.24 b/f
 • PIT-40 - przy wdrukowywaniu w oryginalny druk nie wypełniało się pole imię i nazwisko
26.02.2009 3.24 b/e
 • POPRAWKA w PIT-36 - przy łącznym rozliczeniu małżonków i większych niż podatek odliczeniach od podatku wykazanych w zał. PIT-D, pole podatek po odliczeniach uzyskiwało wartość ujemną
25.02.2009 3.24 b/d
 • dodano nowy formularz wdrukowywania w PIT-36 wzorem roku ubiegłego z inną kolejnością stron 1,2,3,6,4,5
02.02.2009 3.24 b/c
 • po poprzedniej aktualizacji przestały się drukować pełne formularze zeznań ubiegłorocznych 2007, co naprawia niniejsza poprawka
25.01.2009 3.24 b/b
 • NIP-1(5) - poprawiono drukowanie numerów kont na pełnym druku
 • NIP-1(5) - ustawiono pobieranie z KPR_BC urzędu skarbowego właściwego dla deklaracji VAT-7
 • PIT-40 - kwota w poz.79 (kwota składek zdrowotnych do odliczenia w roku podatkowym) nie wypełniała się, co skutkowało nie odliczeniem tychże składek od zobowiązania podatkowego
 • (tech) poprawiono procedury druku pełnych formularzy z zacieniowaniem lub bez
 • (tech) funkcje formatowania NIP'u (NIP3322 i NIP3223) przeniesiono z kodu formularza do kodu aplikacji
 • (tech) nowa funkcja NRB - formatowanie rachunków bankowych XX XXXX XXXX …..
06.01.2009 3.24 a/a
 • ROZLICZENIA ROCZNE 2008 - pierwsza wersja