01.05.2023 4.14
 • PIT/O - poprawa generowania XML w przypadku podania 9 i więcej dzieci w sekcji E.
 • PIT-28B - dodano możliwość nie wyliczania automatycznie przychodów przypadających na podatnika wg wpisanego udziału procentowego
04.04.2023 4.13
 • PIT-36 - załączniki małżonków na listach opisano słownie, np. było:PIT-BM - jest:PIT-B(Małżonek); dotyczy to listy utworzonych załączników jak i listy, z której tworzy się nowe załączniki;
 • PIT-36 - na liście załączników dodano guzik pt. P/M umożliwiający zmianę właściwości danego załącznika - PODATNIK - MAŁŻONEK; działa tylko dla deklaracji PIT-36 i tylko dla określonych załączników
02.04.2023 4.12
 • DSF-1 poprawa wydruku roku
 • PIT-36 - implementacja nowej struktury XSD 2023/03/30/12369 z dnia 30.03.2023
 • a w związku z powyższym konieczność rozdzielenia załączników PODATNIKA i MAŁŻONKA - stąd zgodnie z przyjętymi założeniami nowe załączniki techniczne: PIT/BM, PIT/BRM, PIT/DSM, PIT/IPM, PIT/SEM, PIT/MM, PIT/ZM, PIT/MITM, PIT/WZM, PIT/PMM
30.03.2023 4.11
 • PIT/36 oraz PIT/37 - umożliwienie wypełnienia deklaracji bez adresu małżonka w przypadku rozliczenia w sposób przewidziany dla wdów i wdowców
27.03.2023 4.10
 • PIT/28 - dodanie opcji zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku udziału procentowego przychodów wg poszczególnych stawek w łącznej kwocie przychodu z działalnosci gospodarczej w procesie wyliczania przysługujących odliczeń składki NFZ i terminala płatniczego (sekcja F.2.); Chodzi w szczególnosci o pola 120 - 128; Nie wpływa to na łącznie przychody po zminejszeniach (najwyżej +/- 1 grosz), a zostało wymuszone za sprawą interpretacji (jak na razie) jednego z US; Opcja nie jest domyślnie zaznaczona... poczekamy na rozwój wydarzeń
 • PIT/28 - próba naprawienia komunikatu ACCESS VIOLATION oraz nieoczekiwanego zamykania się całego programu podczas przełączania się pomiędzy stronami deklaracji; prawdopodobnie problem występował w przypadku uzyskania przychodów wyłącznie z najmu prywatnego;
 • PIT/B - naprawa opcji nie wyliczania automatycznego przychodu i kosztów przypadających na wspólnika spółki wedle wprowadzonego procentu; opcja wprowadzona w programie za rok 2021 na wypadek jakby wspólnik miał różne udziały dot. przychodów i kosztów w spółce;
 • PIT/MIT - poprawiono format wprowadzania podstawy opodatkowania; można było wprwoadzić wartości z groszami, jednak weryfikator XSD wymagał żeby były to kwoty zaokrąglone do pełnych złotych
14.03.2023 4.09
 • PIT-37 - dostosowanie do nowego schematu wysyłki elektronicznej XSD 2-0E (http://crd.gov.pl/wzor/2023/03/13/12275/) opublikowanego przez Ministra w dniu 13.03.2023
12.03.2023 4.08
 • PIT-36,PIT-37 - ciąg dalszy naprawiania pobierania kwot zwolnionych z PIT-11
 • PIT-28 - próba wdrożenia kalkulatora dochodów zwolnionych wg art.21 ust 1 pkt 152, 153, 154
02.03.2023 4.07
 • PIT-37 - dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci - pole 141 (małżonek) zawsze się zerowało
 • PIT-36 - naprawiono wyliczanie H.2. Zwiększenia / zmniejszenia straty w oparciu o załącznik PIT/WZ
 • PIT-36,PIT-37 - przychody pracujących emerytów pobierały się jako zwolnione zarówno w przypadku UOP jak i UZ
28.02.2023 4.06
 • PIT/O - naprawiono niesłusznie działające ograniczenie odliczenia przychodu z tyt. wydatków na cele rehabilitacyjne
26.02.2023 4.05
 • PIT-ZG - poprawienie sumowania kolumn w sekcji C.1. w wierszu 7. RAZEM pojawiały się same zera; tym samymn poprawienie importu z PIT/ZG do PIT-36 oraz przy okazji PIT-36L (pole 77 - podatek zagraniczny)
 • PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S - przy imporcie z KPR dodano pobieranie informacji o ewentualnym rozliczeniu KWARTALNYM do sekcji C.INFORMACJE DODATKOWE
 • PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S - przy pobieraniu zaliczek miesięcznych z PID-5 pojawia się pytanie czy do pola ZALICZKA WPŁACONA pobrać zaliczki WPŁACONE (wg danych w PID-5) czy te wyliczone jako należne; może być rozbieżność pomiędzy zaliczką należna a wpłaconą np. poprzez nie wpłacanie zaliczek w poszczególnych miesiącach, jeżeli wyliczony podatek < 1000zł
 • PIT-36, PIT-36L - poprawiono import kwoty dochodu zwolnionego z podatku dla młodocianych w przypadku gdy wtrakcie trwania roku ukończyli 26 r.ż.
 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37 - na wszelki wypadek ustawiono limit wpisu kwoty przychodu zwolnionego od podatku art.21 ust. pkt 148, 152, 153, 154 do sumy 85528
 • usunięto komunikaty infomujące o konieczności posiadania DOCHODU w deklaracji głównej przy imporcie odliczeń z PIT/O i PIT/D (Jeżeli nie zostały jeszcze wypełnione dane dotyczące dochodu konieczne będzie ponowne zaimportowanie danych). I tak nikt tego nie czytał. Za długie zdania - za mało czasu. Ciekawce czy ktoś dobrnął w lekturze do tego miejsca.
14.02.2023 4.04
 • PIT-28 - zmiana dla pobierania zawartości pola 235 (wpłacony ryczał); opcja pobrania była nazwana: pobierz z sekcji Q, ale był pobierany wyliczony ryczał z pola 223; zmieniono na pobieranie sumy wpłaconych ryczałtów z sekcji Q
 • PIT-28 - zmiana schematu XML wysyłki elektronicznej (2023/02/06/12109)
 • PIT-36L - naprawa pobierania składki NFZ do pola 41
05.02.2023 4.03
 • poprawa pobierania danych z PIT/B do PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS
31.01.2023 4.02
 • Próba osiągnięcia perfekcji przy odliczeniu składek NFZ w przypadku dochodów zarówno z DZ.G. jak i najmów w PIT-28 - tragedii część 1
14.01.2023 4.01
 • dodano obsługę eksportu do XML dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS
09.01.2023 4.00
 • Rozliczenia Roczne 2022 (technicznie wersja 4.00) - wczesna odsłona - jak co roku apeluję o niepopadanie w skrajne emocje; Na razie bez obsługi exportu XML dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L. Brakujące funkcje będą pojawiały się sukcesywanie w najbliższych dniach.