10.04.2022 3.15
 • poprawa wczytywania zapisanych danych w załączniku PIT/O do deklaracji PIT-28; dane poprawnie się zapisywały, natomiast przy próbie wczytania w poszczegłonych polach pobierały się niewłaściwe dane
05.03.2022 3.14
 • PIT/B - dodanie opcji (ptaszek checkBox) umożliwiającej ręczną edycję przychodów i kosztów przypadających na podatnika -wspólnika spółki (ignorowanie % udziału); Sekcje podsumowujące pt. DOCHÓD i STRATA w dalszymn ciagu wyliczają się automatycznie
 • wdrożenie mechanizmu eksportu niektórych danych z deklaracji macierzystych w przypadku edycji ISTNIEJĄCYCH już załączników; zawsze mechanizm ten przenosił dane z deklaracji macierzystej tylko w przypadku tworzenia nowego załącznika. Przykładem są pola pomocnicze dot. dochodu i podatku w PIT/O pobierane z deklaracji głównych
24.02.2022 3.13
 • PIT-WZ - próba naprawienia importu zobowiązań/wierzytelności z roku 2020, które zostały uregulowane w roku 2021
22.02.2022 3.12
 • PIT-37 - poprawka generowania XML dla deklaracji z zanaczonym sposobem rozliczenia przewidzianym dla osób samotnie wychowujących dzieci; pokazywał sie komunikat o braku danych MAŁŻONKA
20.02.2022 3.11
 • próba okiełzaniania problemu wydruków załączników z dynamicznymi sekcjami wielokrotnymi; PRZYKŁAD: dla załacznika, który miał pierwotnie 3 strony - a po wypełnieniu sekcji wielokrotnych 7 stron - program i tak drukował tylko 3 strony
17.02.2022 3.10
 • PIT-36 - poprawka generowania XML dla deklaracji z zanaczonym sposobem rozliczenia przewidzianym dla osób samotnie wychowujących dzieci; pokazywał sie komunikat o braku danych MAŁŻONKA
16.02.2022 3.09
 • PIT-WZ poprawniono przenoszenie sum kwot z poszczególnych sekcji do pól pomocniczych deklaracji PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS
13.02.2022 3.08
 • PIT-28 (wydruk z programu) poprawa pola 37. Drukowała się zawartość pola 34.
12.02.2022 3.07
 • PIT-36 dostosowanie się do błędnego zapisu w XSD, wg którego jeżeli występuje zapłacona zaliczka w grudniu, a należna zaliczka nie wyszła, to pole należnej zaliczki nie moze być puste (musi być wpisane 0); w sumie trochę to logiczne jest; Tylko dlaczego ta zasada dotyczy tylko grudnia i tylko u podatnika?; u małżonka problem nie występuje - co więcej: w PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS nie ma tego problemu; błąd ten jest powielany przez Ministra od roku 2018
11.02.2022 3.06
 • poprawa wyświetlania na liście opisu zeznania PIT-36 (przy zaznaczeniu rachunku bankowego małżonka, na liście wykonanych pitów wyświetlało się PIT-36 KOREKTA)
 • PIT-37, PIT-36 - poprawa wyznaczania doatkowego zwrotu z tutułu ulgi na dzieci
06.02.2022 3.05
 • obsługa PIT-36 oraz PIT-36S
 • ponownie włączono możliwość importu danych zatorów wygenerowanych przez bcIMPORT2KPR do załącznika PIT-WZ
31.01.2022 3.04
 • PIT-36LS - poprawa wyliczenia sekcji zaliczek J.
30.01.2022 3.03
 • dodano obsługę PIT-36L oraz PIT-36LS
23.01.2022 3.02
 • dodano obsługę PIT-28S oraz PIT-37
16.01.2022 3.01
 • dodano obsługę PIT-28; Publikacja XSD na epuap.gov.pl nastąpiła w dniu 10.01.2022 z adnotacją, że będzie działać po 2 tygodniach czyli od 24.01.2022; e-Wysyłka zeznania przed tym terminiem skutkowac będzie zwrotną odpowiedzią o treści 401.Dokument niezgodny ze schematem xsd; e-Wysyłka deklaracji PIT-16A i 19A powinna zadziałać od 18.01.2022 (data publikacji schematów 04.01.2022)
09.01.2022 3.00
 • Rozliczenia Roczne 2021 (techniczna wersja 3.00) - wielce wczesna odsłona - jak co roku apeluję o uwagę i rozwagę; Na razie w zakresie obsługi PIT-16A, PIT-19A, PIT-38, PIT-39