29.04.2021 2.15
 • [PIT/IP] pełen wydruk - poprawna drukowania pola ROK - drukowało się nazwisko
 • [PIT/IP] poprawa wyliczania podatku 5% - wpisywała się podstawa a nie wyliczony podatek
15.04.2021 2.14
 • [PIT-38] uaktualnienie definicji wyliczenia możliwego do odliczenia podatku zapłaconego za granicą; było dochód polski x podatek / dochód łączny; zmieniono na dochód zagraniczny x podatek / dochód łączny (zgodnie z broszurą informacyjną)
 • [PIT-36] przy tworzeniu nowego złącznika PIT/O nie uzupełniały się wstępnie dane małżonka
31.03.2021 2.13
 • [PIT-36] wydruk - zmniejszono czcionkę w kolumnie tabeli STRAT podatnika i małżonka - przy większych kwotach zawartość nie mieściła się
 • [PIT-36L] - poprawiono wypełnianie sekcji pomocniczej dot. kwot z załącznika PIT/WZ - pola się nie pobierały
 • [PIT/SE] wydruk - poprawa oznaczenia sekji B.2.1. USTALENIE DOPUSZCZALNEJ WARTOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ (było B.1.1)
 • dodano ostrzeżenia dla przypadków nikompletnego wypełnienia danych o osobistym rachunku bankowym
08.03.2021 2.12
 • [PIT-36] poprawa wyliczania pola 126 z sekcji E.2. DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA; algorytm nie uwzględniał 50% kosztów uzyskania na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy
 • [PIT-36] import danych PID5/5L bezpośrednio z rekordu deklaracji - poprawiono kolejność wyświetlania się nazwisk na liście wyboru (było:alfabetycznie; jest:tak jak w rekordzie)
 • [PIT-36] zmiana wersji schematu wysyłki elektronicznej 2_0E (opublikowano w dniu 24.02.2021 http://crd.gov.pl/wzor/2021/02/24/10448/; cichaczem podmieniono również schemat PIT-WZ bez zmiany numeracji wersji i przestrzeni nazw
04.03.2021 2.11
 • [PIT/O] dodanie ogranicznika <=53000 dla pola odliczenia z tytułu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • [PIT/WZ] dostosowano import z CSV do różnych formatów DAT krótkich (dd.MM.rrrr, rrrr.MM.dd, dd-MM-rrrr, rrrr-MM-dd, dd/MM/rrrr, rrrr/MM/dd); zaleca się aktualizację programu bcImport generującego listę CSV do wersji z 3.03.2021 (wyeliminowanie ewentualnych kresek w NIPach)
 • wdrożono mechanizm wstępnej walidacji poprawności wypełanienia niektórych pół deklaracji - warunki będą uzupełniane na bieżąco - najpewniej tylko dla najczęściej pojawiających się problemów, np. wpisany numer KRS dla OPP,a brak kwoty, brak kodu urzędu skarbowego, itp.
28.02.2021 2.10
 • naprawa komunikatu o niedostępnosci tabeli OPERATOR przy uruchamianiu programu, zatwierdzaniu dokumentów i przy zamykaniu
 • dodano mechanizm naprawczy w przypadku braku bazy OPP
 • DSF-1 - uwolnienie pola ROK w celu umożliwienia składania korekt deklaracji za lata ubiegłe
 • [PIT/O - eksport XML] próba okiełzania błędu "is not a valid floating point value" w trakcie eksportu deklaracji z zalącznikiem PIT/O do XML
25.02.2021 2.09
 • Kolejna przymiarka do wdrożenia funkcjonalności hasła zabezpieczającego wejście do programu; hasło definiujemy w konfiguracji programu i zapisywane jest w bazie danych
 • PIT-28 - poprawa pobierania odliczenia od ryczałtu z PIT/O; odliczenia nie pobierały się
 • PIT-37 - zmieniono pobieranie adresów podatnika/małżona z adresu ZAMELDOWANIA na ZAMIESZKANIA
21.02.2021 2.08
 • dodano mozliwość pobierania danych bezpośrednio z rekordów PID-5/PID-5L
 • PIT-28 - dodano możliwość importu danych osobowych dowolnego właściciela / nawet nieryczałtowca
17.02.2021 2.07
 • poprawa pobierania składki zdrowotnej do PIT-36 z KPR_BC; składka pobierała się do sekcji M.DODATKOWY ZWROT zamiast do J.ODLICZENIA OD PODATKU
15.02.2021 2.06
 • dodano obsługę PIT-36LS
 • poprwawa wyznaczania dodatkowego zwrotu na dzieci przy przepisywaniu danych z PIT/O do PIT-37
14.02.2021 2.05
 • dodano eksport od XML dla PIT-36L (publikacja schematu XSD w dniu 12.02.2021)
 • dodano obsługę PIT-36S
 • poprawa wyznaczania limitu odliczeń PIT/O na dzieci
 • próba okiełznania importu danych zatorów płatniczych w formacie CSV (Import2kpr) do PIT/WZ i PIT/WZR
09.02.2021 2.04
 • dodano obsługę DSF-1(1)
 • dodano obsługę PIT-28S
 • [tech] eksport do XML dla PIT/O (do PIT-36) - poprawa pola licznik P_E9, bo zgodnie ze schematem XSD poprawna wartość zliczanych wystąpień winna wynosić:1,1,1,1...1, a nie 1,2,3,4...9
07.02.2021 2.03
 • dodano obsługę PIT-36
 • dodano obsługę PIT-36L - bez eksportu XML bo Minister nie opublikował schematów eksportu wysyłki elektrycznej
31.01.2021 2.02
 • dodanie obsługi PIT-37
23.01.2021 2.01
 • poprawa tworzenia bazy danych w oparciu o dane ubiegłorocznej instalacji odczytane z rejestru systemu
 • poprawa pobierania danych z ubiegłorocznych PIT-38 i PIT-39
 • dodanie obsługi PIT-28
18.01.2021 2.00
 • Rozliczenia Roczne 2020 (wersja 2.00) - wielce wczesna wersja - apeluję o uwagę i rozwagę; na razie bez PIT-28 (s), PIT-36 (S), PIT-37, PIT-36L (s)