09.05.2019 9.12
 • załącznik PIT-MIT do PIT-36L - powodował wystąpnienie błędu tworzenia pliku XML
25.03.2019 9.11
 • PIT-36L - uwolnienie pola 108 (wpłacone zaliczki) do edycji zgodnie z własnym pomysłem ale niezgodnie z objaśnieniami do pola; Pole jest wynikiem automatyczej sumy zaliczek wpłacanych za poszczególne miesiące i nie znam przypadku, w którym byłoby inaczej; sprawa została podgrzana w ostatnich dniach, kiedy to urzędy skarbowe zaczęły wysyłać wezwania do poprawienia kwoty z pozycji 108, co w moim rozumieniu polega na poprawieniu wpłacanych zaliczek za poszczególne miesiące, a nie na ręcznej ingerencji w pola sumowane; Tak czy inaczej - szkoda mi czasu na tłumaczenie rzeczy oczywistych oraz nieoczywistych; Nie ja jestem ekspertem od podatków i kwestie poprawiania ewentualnych błędów Ministra Finansów pozostawiam tym samym Użytkownikom programu wedle własnego uznania i na własną odpowiedzialność;
 • blokada licencji 0171
07.02.2019 9.10
 • PIT-37 - pobieranie danych małżonka z PIT-11; kwota przychodu wynagrodzenia z tytułu UOP nie pobierała się
 • Przymiarka do zabezpieczenia dostępu do programu hasłem - ustawiane w menu SYSTEM-KONFIGURACJA-USTAWIENIA OGÓLNE
03.02.2019 9.09
 • PIT-36 - pole 328 (wpłacona zaliczka) - funkcja pobrania zaliczek w sposób bezceremonialny pomijała zaliczki w przypadku gdy podatnik lub małżonek usyskiwali przychody ze stosunku pracy; powrócono to dawnego sposobu wyliczania tego pola poprzez zsumowanie NALEŻNYCH zaliczek (nie mylić z faktycznie wpłaconymi) ze źródeł przychodów - sekcja D, należnych zaliczek wykazanych w PIT/M oraz zapłaconego podatku wedle art. 30g - sekcja K. Pole jest otwarte do edycji i w przypadku wystąpienia różnicy w wysokości zaliczek NALEŻNYCH i WPŁACONYCH należy ręcznie skorygować wartośc pola 328.
27.01.2019 9.08
 • [tech] zmiana działania funkcji LVTO(V1,V2) w skryptach obliczeniowych, limitującej warość V1 do wysokości V2; obecnie jeżeli wartość funkcji będzie ujemna - zostanie zmieniona na 0;
 • PIT-28 - nałożenie limitu kwotowego na pole 34 (ryczałt od najmów 8,5%); po wpisaniu wartości większej niż 100k, pole jest ograniczane do 100k a reszta wędruje do pola 35 (12,5%)
 • PIT-37 - wydruk - poprawka objaśnień do sekcji B.3. - wydruk wylał się na margines i popłynął w kierunku wschodzącego słońca
 • Aktualizacja numeru telefonu na stronie głównej - przywitalnej było: tel./fax (058) 661 61 26 a jest tel. 58 661 61 26. Od lat niepamiętnych nie umiemy obsługiwać faksu, a numer kierunkowy od dawna wybiera się jako nieodłączną całość numeru właściwego bez nawiasów, zer, plusów i innych znaków niemożliwych do uzyskania z użyciem guzików telefonu.
 • PIT-28 - obsługa adresów podatnika zagranicznych - nowe pole KOD KRAJU
 • PIT-36L - wyłączono złudną możliwość edycji pól sum zaliczek za poszczególne miesiące w sekcji J. (sumy wyliczają sie automatycznie - pola 86, 93, 100 ,107) oraz sumy dokonanych wpłat - pole 108 (automatyczna suma 100 i 107)
 • PIT-36 - analogicznie do powyższego - sumy zaliczek - sekcja K.
21.01.2019 9.07
 • PIT-37 - karta dużej rodziny - na wszelki wypadek zmieniono typ pól z RadioButton na CheckBox przez co jest możliwość zaznaczenia zarówno podatnika jak i małżonka
 • PIT-36L - nie można było zaznaczyć KOREKTY podczas wypełniania zeznania
20.01.2019 9.06
 • PIT-36L eksport do XML - pole KARTA dużej rodziny działało odwrotnie; w PIT-36 i 28 było poprawnie; na wszelki wypadek zmieniono typ pól z RadioButton na CheckBox
18.01.2019 9.05
 • PIT-37 eksport do XML - zgodnie ze schematem kolejność pól w sekcji z dodatkowym odliczeniem na dzieci winna być inna, aniżeli nauczyli nas w przedszkolu; wg MF właściwa kolejność to 116,118,117,119; w PIT-36 jest po kolei - widać jakaś inna szkoła
16.01.2019 9.04
 • PIT-28 załącznik PIT/O - naprawa eksportu pola 27 do XML - składki IKZE
13.01.2019 9.03
 • poprawka ustawiania ścieżki importu danych z ubiegłorocznych deklaracji; wybierała się lokalizacja Pitów 2016 zamiast 2017
09.01.2019 9.02
 • uzupełniono brakujące arkusze do WDRUKOWYWANIA w oryginały deklaracji;
 • PIT-36 - poprawka pola 343 - nie drukowało się (zryczałtowany podatek dochodowy wedle art.44 ust.1b za miesiąc luty)
 • PIT-4R - poprawka pola 156 - nie drukowało się (12. Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania PD wedle art.28 ordynacji za miesiąc XII)
 • PIT-36 - podatek po odliczeniach pole 213 - odliczenia sekcji C PIT/O dodawały się do podatku zamiast odejmować
07.01.2019 9.00
 • ROZLICZENIA ROCZNE 2018 - wersja wielce przedwczesna 9.00 na razie bez możliwości WDRUKOWYWANIA w oryginały deklaracji; bez obsługi deklaracji dla nieboszczyków PIT-36S, PIT-36LS, PIT-28S; Trwają również prace nad dostosowaniem do przepisów RODO, m.in. uprawnienia użytkowników oraz dziennik operacji; proszę o cierpliwośc i wyrozumiałość