Data Wersja Opis zmian
27.03.2018 8.05
 • PIT-36 - wyliczanie możliwego do uwzglęnienia podatku z zagranicy zgodnie z art.27 ust 9 i 9a pole 193 i 194; pojawiły się inne interpretacje dot. sposobu ustalania kwoty możliwej do odliczenia; w związku z tym umożliwiono wpisanie ręczne żądanej kwoty
 • PIT/0 - naprawa kryterium dochodowego przy wyliczaniu odliczeń na dzieci; w liczbie 2 lub więcej program brał pod uwagę kryterium dochodowe, a nie powinien
30.01.2018 8.04
 • Poprawki dot. schematów XML dot. ORD-ZU(3) - schemat ma wersję 1-0E a było 2-0E
 • Kolejne podejście do próby poprawy wdrukowywania w oryginalne deklaracje PIT-37 i PIT-39; drukowały się X we wszystkich możliwych polach tego typu; poprawka zaaplikowana w 8.02 jednak za sprawą dat modyfikacji nie wszystkim udało się problem naprawić
29.01.2018 8.03
 • poprawa wyliczania podatku w PIT-36 w przypadku uzyskania dochodów zagranicznych w polach 188 i/lub 189; zawiódł skrót myślowy dot. wyznaczania kwoty wolnej wedle art.27 ust.1a
27.01.2018 8.02
 • tech[bc]-poprawa importu danych właściciela w przypadku zaznaczenia w rekordzie prawdy dla zmiennej RekordUsuniety (jak się okazało - zmienna nieużywana od 17 lat)
 • poprawka wdrukowywania PIT-37 i PIT-39; drukowały się X we wszystkich możliwych polach tego typu
 • poprawa pobierania z KPR PESELU podatnika w przypadku roczników >2000; nie pobierały się zera wiodące w deklaracjach PIT-28,36,37,38,39,D,O,ZG,2K
 • ustawiono domyślne zaznaczenie ptaszków na "NIE" w sekcji E załącznika PIT/B oraz PIT/DS (art.25a)
08.01.2018 8.01
 • program nie zapamiętywał pola NIP/PESEL małżonka w PIT-36
 • poprawki z schematach XML PIT-36, PIT-37; fachowcy MF zmienili definicję OSOBAFIZYCZNA dla PODMIOT2 - odwrotnie do roku ubiegłego oraz tegorocznej definicji PODMIOT1?!?
03.01.2018 8.00
 • ROZLICZENIA ROCZNE 2017 - wersja BETA 8.00