Jako że często potrzeba uzyskania szybkiego linku - w tym miejscu znajdują się linki do najczęściej pobieranych aplikacji.

  Opis Link
Oprogramowanie BC
  KPR_2020 https://bcsopot.com.pl/KP020/kp2020-x86.exe
  KPR_2019 https://bcsopot.com.pl/KP990/kp990-x86.exe
  WK_2020 https://bcsopot.com.pl/WK020/wk2020-x86.exe
  WK_2019 https://bcsopot.com.pl/WK990/wk990-x86.exe
  RMUA Roczne 2019 https://bcsopot.com.pl/KP990/rmuar-2019.exe
  Konwerter bc19-20 https://bcsopot.com.pl/KP020/19-20/BC19-20.exe
  bcEDEK-B (11) https://bcsopot.com.pl/EDEK/bcEDEK(11)_Setup.exe
  import2KPR https://bcsopot.com.pl/BCIMP/Setup_i2kpr.exe
  Kilometrówka 1.50 https://bcsopot.com.pl/KM150/km150-x86.exe
  Amortyzacja Środków Trwałych https://bcsopot.com.pl/ST150/st150-x86.exe
  bcFakturowanie FR352 https://bcsopot.com.pl/FR352/fr352-x86.exe
  bcGERERATOR JPK_VAT(3) https://bcsopot.com.pl/jpk/Setup_bcGenJPK-VAT3.exe
  Strona bcSOPOT https://bcsopot.com.pl/zarobic.php
Oprogramowanie DELTA
  Rozliczenia Roczne 2019 http://delta.gdynia.pl/ftp/DeltaRR2019_Setup.exe
  Rozliczenia Roczne 2018 http://delta.gdynia.pl/ftp/DeltaRR2018_Setup.exe
  FR400 STD CP852 http://delta.gdynia.pl/ftp/Fr400/3.00/frstd852.exe
  FR400 ADV CP852 http://delta.gdynia.pl/ftp/Fr400/3.00/fradv852.exe
  FR400 STD MAZOVIA http://delta.gdynia.pl/ftp/Fr400/3.00/frstdmaz.exe
  FR400 ADV MAZOVIA http://delta.gdynia.pl/ftp/Fr400/3.00/fradvmaz.exe
  Formularze http://delta.gdynia.pl/ftp/formularze.exe
  Moduł FR400JPK - generowanie JPK z programu FR400 http://delta.gdynia.pl/ftp/FR400JPK_setup.exe
  DELTA SkładkiZUSPodatki http://delta.gdynia.pl/ftp/DraWinMail_setup.exe